2021 USDA NAIP 4-Band 8 Bit Imagery: Oklahoma metadata 35094

Data File List

m_3509401_ne_15_060_20210810_20211104.xml (43.41 KB)
m_3509401_nw_15_060_20210810_20211104.xml (43.41 KB)
m_3509401_se_15_060_20210824_20211104.xml (43.41 KB)
m_3509401_sw_15_060_20210901_20211104.xml (43.41 KB)
m_3509402_ne_15_060_20210810_20211104.xml (43.41 KB)
m_3509402_nw_15_060_20210810_20211104.xml (43.41 KB)
m_3509402_se_15_060_20210824_20211104.xml (43.41 KB)
m_3509402_sw_15_060_20210824_20211104.xml (43.41 KB)
m_3509403_ne_15_060_20210810_20211104.xml (43.40 KB)
m_3509403_nw_15_060_20210810_20211104.xml (43.40 KB)
m_3509403_se_15_060_20210922_20220112.xml (43.40 KB)
m_3509403_sw_15_060_20210824_20211104.xml (43.40 KB)
m_3509404_ne_15_060_20210810_20220112.xml (43.40 KB)
m_3509404_nw_15_060_20210810_20220112.xml (43.40 KB)
m_3509404_se_15_060_20210901_20220112.xml (43.40 KB)
m_3509404_sw_15_060_20210922_20211104.xml (43.40 KB)
m_3509409_ne_15_060_20210824_20220112.xml (43.41 KB)
m_3509409_nw_15_060_20210901_20220112.xml (43.41 KB)
m_3509409_se_15_060_20210824_20220112.xml (43.41 KB)
m_3509409_sw_15_060_20210901_20220112.xml (43.41 KB)
m_3509410_ne_15_060_20210824_20220112.xml (43.41 KB)
m_3509410_nw_15_060_20210824_20220112.xml (43.41 KB)
m_3509410_se_15_060_20210824_20220112.xml (43.41 KB)
m_3509410_sw_15_060_20210824_20220112.xml (43.41 KB)
m_3509411_ne_15_060_20210922_20211104.xml (43.40 KB)
m_3509411_nw_15_060_20210824_20220112.xml (43.40 KB)
m_3509411_se_15_060_20210922_20211104.xml (43.40 KB)
m_3509411_sw_15_060_20210824_20220112.xml (43.40 KB)
m_3509412_ne_15_060_20210901_20220112.xml (43.40 KB)
m_3509412_nw_15_060_20210922_20211104.xml (43.40 KB)
m_3509412_se_15_060_20210901_20220112.xml (43.40 KB)
m_3509412_sw_15_060_20210922_20211104.xml (43.40 KB)
m_3509413_sw_15_060_20210901_20220112.xml (43.40 KB)
m_3509417_ne_15_060_20210824_20211104.xml (43.41 KB)
m_3509417_nw_15_060_20210901_20211104.xml (43.41 KB)
m_3509417_se_15_060_20210824_20211104.xml (43.41 KB)
m_3509417_sw_15_060_20210901_20211104.xml (43.41 KB)
m_3509418_ne_15_060_20210824_20211104.xml (43.41 KB)
m_3509418_nw_15_060_20210824_20211104.xml (43.41 KB)
m_3509418_se_15_060_20210824_20211104.xml (43.41 KB)
m_3509418_sw_15_060_20210824_20211104.xml (43.41 KB)
m_3509419_ne_15_060_20210922_20220112.xml (43.40 KB)
m_3509419_nw_15_060_20210824_20211104.xml (43.40 KB)
m_3509419_se_15_060_20210922_20220112.xml (43.40 KB)
m_3509419_sw_15_060_20210824_20211104.xml (43.41 KB)
m_3509420_ne_15_060_20210901_20220112.xml (43.40 KB)
m_3509420_nw_15_060_20210922_20211104.xml (43.40 KB)
m_3509420_se_15_060_20210901_20220112.xml (43.40 KB)
m_3509420_sw_15_060_20210922_20211104.xml (43.41 KB)
m_3509421_nw_15_060_20210901_20220112.xml (43.40 KB)
m_3509421_sw_15_060_20210901_20220112.xml (43.40 KB)
m_3509425_ne_15_060_20210824_20211104.xml (43.41 KB)
m_3509425_nw_15_060_20210901_20211104.xml (43.41 KB)
m_3509425_se_15_060_20210824_20211104.xml (43.41 KB)
m_3509425_sw_15_060_20210901_20211104.xml (43.41 KB)
m_3509426_ne_15_060_20210824_20211104.xml (43.41 KB)
m_3509426_nw_15_060_20210824_20211104.xml (43.41 KB)
m_3509426_se_15_060_20210824_20211104.xml (43.41 KB)
m_3509426_sw_15_060_20210824_20211104.xml (43.41 KB)
m_3509427_ne_15_060_20210922_20220112.xml (43.41 KB)
m_3509427_nw_15_060_20210824_20211104.xml (43.41 KB)
m_3509427_se_15_060_20210922_20220112.xml (43.41 KB)
m_3509427_sw_15_060_20210824_20211104.xml (43.41 KB)
m_3509428_ne_15_060_20210901_20211104.xml (43.41 KB)
m_3509428_nw_15_060_20210922_20220112.xml (43.41 KB)
m_3509428_se_15_060_20210901_20211104.xml (43.41 KB)
m_3509428_sw_15_060_20210922_20220112.xml (43.41 KB)
m_3509429_nw_15_060_20210901_20211104.xml (43.41 KB)
m_3509429_sw_15_060_20210901_20211104.xml (43.41 KB)
m_3509433_ne_15_060_20210824_20211104.xml (43.41 KB)
m_3509433_nw_15_060_20210901_20211104.xml (43.41 KB)
m_3509433_se_15_060_20210824_20211104.xml (43.41 KB)
m_3509433_sw_15_060_20210901_20211104.xml (43.41 KB)
m_3509434_ne_15_060_20210824_20220112.xml (43.41 KB)
m_3509434_nw_15_060_20210824_20220112.xml (43.41 KB)
m_3509434_se_15_060_20210824_20220112.xml (43.41 KB)
m_3509434_sw_15_060_20210824_20220112.xml (43.41 KB)
m_3509435_ne_15_060_20210922_20211104.xml (43.41 KB)
m_3509435_nw_15_060_20210824_20220112.xml (43.41 KB)
m_3509435_se_15_060_20210922_20211104.xml (43.41 KB)
m_3509435_sw_15_060_20210824_20220112.xml (43.41 KB)
m_3509436_ne_15_060_20210901_20220112.xml (43.41 KB)
m_3509436_nw_15_060_20210922_20211104.xml (43.41 KB)
m_3509436_se_15_060_20210901_20220112.xml (43.41 KB)
m_3509436_sw_15_060_20210922_20211104.xml (43.41 KB)
m_3509437_nw_15_060_20210901_20220112.xml (43.41 KB)
m_3509437_se_15_060_20210901_20220112.xml (43.41 KB)
m_3509437_sw_15_060_20210901_20220112.xml (43.41 KB)
m_3509441_ne_15_060_20210824_20211104.xml (43.40 KB)
m_3509441_nw_15_060_20210901_20211104.xml (43.40 KB)
m_3509441_se_15_060_20210901_20211104.xml (43.40 KB)
m_3509441_sw_15_060_20210901_20211104.xml (43.40 KB)
m_3509442_ne_15_060_20210824_20211104.xml (43.41 KB)
m_3509442_nw_15_060_20210824_20211104.xml (43.41 KB)
m_3509442_se_15_060_20210824_20211104.xml (43.41 KB)
m_3509442_sw_15_060_20210824_20211104.xml (43.41 KB)
m_3509443_ne_15_060_20210922_20220112.xml (43.41 KB)
m_3509443_nw_15_060_20210824_20211104.xml (43.41 KB)
m_3509443_se_15_060_20210922_20220112.xml (43.41 KB)
m_3509443_sw_15_060_20210824_20211104.xml (43.41 KB)
m_3509444_ne_15_060_20210901_20220112.xml (43.41 KB)
m_3509444_nw_15_060_20210922_20211104.xml (43.41 KB)
m_3509444_se_15_060_20210901_20220112.xml (43.41 KB)
m_3509444_sw_15_060_20210922_20211104.xml (43.41 KB)
m_3509445_ne_15_060_20210901_20220112.xml (43.41 KB)
m_3509445_nw_15_060_20210901_20220112.xml (43.41 KB)
m_3509445_se_15_060_20210901_20220112.xml (43.41 KB)
m_3509445_sw_15_060_20210901_20220112.xml (43.41 KB)
m_3509449_ne_15_060_20210901_20220112.xml (43.41 KB)
m_3509449_nw_15_060_20210901_20220112.xml (43.40 KB)
m_3509449_se_15_060_20210824_20220112.xml (43.41 KB)
m_3509449_sw_15_060_20210922_20211104.xml (43.40 KB)
m_3509450_ne_15_060_20210824_20220112.xml (43.41 KB)
m_3509450_nw_15_060_20210824_20220112.xml (43.41 KB)
m_3509450_se_15_060_20210824_20220112.xml (43.41 KB)
m_3509450_sw_15_060_20210824_20220112.xml (43.41 KB)
m_3509451_ne_15_060_20210922_20211104.xml (43.41 KB)
m_3509451_nw_15_060_20210824_20220112.xml (43.41 KB)
m_3509451_se_15_060_20210922_20211104.xml (43.41 KB)
m_3509451_sw_15_060_20210824_20220112.xml (43.41 KB)
m_3509452_ne_15_060_20210901_20220112.xml (43.41 KB)
m_3509452_nw_15_060_20210922_20211104.xml (43.41 KB)
m_3509452_se_15_060_20210901_20220112.xml (43.41 KB)
m_3509452_sw_15_060_20210922_20211104.xml (43.41 KB)
m_3509453_ne_15_060_20210901_20220112.xml (43.41 KB)
m_3509453_nw_15_060_20210901_20220112.xml (43.41 KB)
m_3509453_sw_15_060_20210901_20220112.xml (43.41 KB)
m_3509457_ne_15_060_20210922_20220112.xml (43.41 KB)
m_3509457_nw_15_060_20210922_20220112.xml (43.40 KB)
m_3509457_se_15_060_20210824_20211104.xml (43.41 KB)
m_3509457_sw_15_060_20210922_20220112.xml (43.40 KB)
m_3509458_ne_15_060_20210824_20211104.xml (43.41 KB)
m_3509458_nw_15_060_20210824_20211104.xml (43.41 KB)
m_3509458_se_15_060_20210824_20211104.xml (43.41 KB)
m_3509458_sw_15_060_20210824_20211104.xml (43.41 KB)
m_3509459_ne_15_060_20210922_20220112.xml (43.41 KB)
m_3509459_nw_15_060_20210824_20211104.xml (43.41 KB)
m_3509459_se_15_060_20210922_20220112.xml (43.41 KB)
m_3509459_sw_15_060_20210824_20211104.xml (43.41 KB)
m_3509460_ne_15_060_20210901_20211104.xml (43.41 KB)
m_3509460_nw_15_060_20210922_20211104.xml (43.41 KB)
m_3509460_se_15_060_20210901_20220112.xml (43.41 KB)
m_3509460_sw_15_060_20210922_20211104.xml (43.41 KB)
m_3509461_nw_15_060_20210901_20220112.xml (43.41 KB)
m_3509461_sw_15_060_20210901_20211104.xml (43.41 KB)

Website Owner: NOAA Office for Coastal Management; Last Updated: 2024-03-12 22:18:41.517864